SOLVÄRME

Solvärme är ett utmärkt komplement till de flesta andra energilösningar till en villa. Under perioden mars till oktober kan solvärmen ta hand om varmvattnet utan att det kostar dig en krona. Under halvåret tar din huvudsakliga uppvärmningslösning hand om jobbet. Den energi som går att utvinna ur solens strålar här i Norden räcker för att täcka värmebehovet för en vanlig familj i ett normalstort hus under mer än halva året. Det vill säga gratis energi hälften av året!

Förutom rena pengar sparar du också på slitaget på din ordinarie värmekälla och förlänger livet på den. Även det fördelaktigt ekonomiskt i långa loppet.