Om oss - Veosol Teknik AB - Din energi-installatör i Örebro län

veosol_omoss_60258

OM OSS

Veosol har sedan starten 1991 arbetat med sol- och bioenergilösningar för uppvärmning av såväl privata villor som kommersiella fastigheter, lantbruk och industrier. Inställningen har alltid varit och är fortfarande att leverera kvalitet, att vara en långsiktig partner för varje kund och att alltid finnas till hands för service, uppgraderingar och frågor. Det innebär att vi vid första anblicken kan misstas för att inte vara det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet, men faktum är att vårt erbjudande så gott som alltid är det mest ekonomiska valet sett över tid.

Idag är vi 12 medarbetare på Veosol som kan hjälpa dig med nyinstallation, service och underhåll.

Sedan 2013 ingår även DBOs Pelletsvärme AB, 2014 Lantmännen Bygglant’s värmeavdelning och 2015 Sparlågan i Mälardalen AB under Veosols flagg, vilket vi är mycket glada för.

MILSTOLPAR

1991
Hans Jonsson startar Veosol i Närkes Kil och erbjuder installation av värmesystem i villor.
Primärt handlar det om solfångare och vedpannor – gärna i kombination!

1995
Produktutbudet utökas med pelletsbrännare och pelletspannor vilka blir så populära att de snabbt utgör lejonparten av försäljningen.

2002
Produktportföljen utökas ytterligare och rymmer nu även flispannor, vilket också medför att ett nytt affärsområde etableras: Lantbruk och fastigheter.

2003
Pelletspannor dimensionerade för fastighetssystem blir allt mer efterfrågat och installeras frekvent av Veosol. Även på villasidan blir pelletspannor och -brännare mer och mer populärt.

2006
Veosol blir aktiebolag och registreras under namnet Veosol Teknik AB.

2013
Veosol flyttar in till Örebro. Under året förvärvas DBOs Pelletsvärme i Degerfors, vilket breddar såväl servicestyrka som verksamhetens geografiska område.

2014
Veosol förvärvar värmeavdelningen från Lantmännen Bygglant, med anställda och reservdelslager för HDG och FAUST-pannor. Företaget byter också till en ny, modern logotyp och ett mer inbjudande grafiskt uttryck.

2015
Veosol förvärvar Sparlågan i Mälardalen AB och expanderar vår region öster ut.

2016
Veosol flyttar till Boställsvägen 4 på Aspholmens Industriområde.