Solenergi som kraftkälla

Solenergi genom Veosol är:
Bra för miljön, Solen är en förnybar energikälla och solceller genererar flerdubbelt med energi under sin livscykel än vad som går åt i produktion, transport och installation. De är dessutom i princip helt återvinningsbara.

Lönsamt, Vi försöker alltid hitta den lösning som är bäst anpassad efter dina specifika behov och ger mest för pengarna.

Tryggt, Veosol har funnits i över 25 år och arbetat med Solenergi lika länge. Vi följer de lagar och regler som finns och installerar endast komponenter av högsta kvalitet.

Enkelt, Alltid! snabba svar, personlig service och lätta att ha att göra med. Vi hjälper dig från ax till limpa.

Gå till Intresseformulär

Veosol är din ansvarsfulla installatör. Vi har funnits i över 25 år och tänker fortsätta att finnas där för att stötta våra kunder över tid. Som kund hos oss får du ta del av relevant information och specialerbjudanden på våra produker.

När du bestämt dig för att investera i solceller så finns det många viktiga saker att tänka på. Som köpare är du skyldig att kontrollera att det företag du anlitar för elinstallationen får utföra arbetet. Du är också skyldig att kontrollera att din elanläggning ger betryggande säkerhet mot person- och sakskada. En felaktig installation kan till exempel leda till brand och har inte regelverket följts blir din försäkring ogiltig.

Vi sätter alltid säkerheten först och värnar om såväl dig som vår personal. Vi arbetar enligt Elsäkerhetsverkets och ditt försäkringsbolags riktlinjer. Samtliga montörer har genomgått fallskyddskurs och våra installationer följer Bas P och Bas U.

Gå till Intresseformulär

Veosol arbetar med en bred leverantörskedja med ledande aktörer i Asien, Europa samt Sverige, för att kunna erbjuda våra kunder skräddarsydda lösningar med hög kvalitet och kostnadseffektivitet .

Du kan kontakta oss gällande allt från mindre villaanläggningar till stora solcellsparker.

Gå till Intresseformulär

Sänkt elräkning
Att producera sin egen el är både en välgärning mot vår natur och din plånbok. Du minskar din elräkning och framtidssäkrar mot prisökningar. Hur mycket du kan använda av din egen produktion beror på distributionen på din elförbrukning i kombination med solkraftverkets förutsättningar.

Nätnytta
Du hjälper elnätsbolagen och minskar förlusterna för överföring i elnätet. Detta kompenseras du för och hur stor ersättningen blir beror på vilket område du bor i.

Försäljning av överproduktion
När du säljer elen får du betalt av ditt elhandelsbolag. Priset på såld el växlar mycket mellan marknadens aktörer. Vi rekommenderar att du jämför.

Skatteavdrag
När du säljer elen får du dessutom göra ett ytterligre skatteavdrag om 60 öre/kWh när man upfyller kraven för att vara mikroproducent. För detta gäller att din huvudsäkring är max 100 Ampere, att elen matas in och ut via samma anslutningspunkt samt att både inmatning och utmatning mäts där.

Avdraget får då göras på högst det antal kilowattimmar som du har tagit ut från elnätet och maximalt för 30 000 kilowattimmar på ett kalenderår.

Gå till Intresseformulär

En solcell består av ett antal skikt. De vanligaste cellerna innehåller två skikt med kisel som behandlats för att uppnå ett överskott, respektive underskott av elektroner.

När solljusets fotoner träffar solcellen slås elektroner i skikten fria (exciterar) från sina tidigare bindningar och skapar en laddning mellan ovansida och undersida på cellen. Sluts kretsen genom att man kopplar ihop kontakter uppstår en likström.

Panelerna kopplas i serie, typiskt i strängar om 15-25st. I en sådan krets ökar spänningen för varje panel som adderas och ligger ofta runt 500-1000 Volt.

För att elen ska kunna användas eller levereras ut på elnätet krävs en eller flera växelriktare (beroende på anläggningens storlek) som gör om strömmen till växelström.

Livslängd
Solcellerna har mycket lång livslängd, över 25 år.

Växelriktaren har kortare livslängd med ca 15 år i snitt, här krävs minst ett byte under anläggningens livslängd. Vi hjälper dig med detta.

Våra montagesystem är designade att hålla i 50 år

Gå till Intresseformulär