ENERGILÖSNINGAR PRIVAT

Sol- och bioenergi är energikällor som bara ökar i attraktionskraft. Att både spara pengar i den egna plånboken och samtidigt göra ett miljömässigt hållbart val, det känns rätt i magen hos de flesta. En annan fin sak med sol- och bioenergi är att utvecklingen på dessa tekniker går fort.

Idag finns det en rad olika alternativ att välja bland, som är både bättre och mer kostnadseffektivt än de gamla, mossiga och miljöovänliga alternativen. Vill du elda med pellets eller ved? Kanske vill du använda solenergin så långt det är möjligt.

I Veosols breda sortiment av energilösningar finns mycket att välja på!
Tillsammans kan vi ta en titt på vilken lösning som lämpar sig bäst för ditt hem.

Läs mer om vad som gäller kring ROT-avdrag 2016.

ARBETSPROCESS

privat_grafik